Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky


PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost 3Dsimo s.r.o. Na celém webu se pojmy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na 3Dsimo s.r.o.. 3Dsimo s.r.o. nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek pro vás, uživatele, podmíněný vaším přijetím všech podmínek, zásad a oznámení uvedených zde.

Návštěvou našich stránek a/nebo zakoupením něčeho od nás se zapojíte do naší "služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami ("Smluvní podmínky", "Podmínky"), včetně dalších podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu a/nebo dostupných hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si pozorně přečtěte tyto Smluvní podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž podléhat smluvním podmínkám. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webovým stránkám po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Tím, že souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo v zemi bydliště alespoň ve věku většiny, nebo že jste ve věku nebo v zemi bydliště ve věku většiny a dali jste nám svůj souhlas s povolením některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.

Nesmíte používat naše produkty k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání Služby nemůžete porušovat zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádný malware nebo viry ani kód destruktivní povahy.

Porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli a kdykoli z jakéhokoli důvodu.

Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnovat a) přenosy prostřednictvím různých sítí; a b) změny v souladu a přizpůsobení se technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, kopírovat, prodávat ani zneužívat žádnou část služby, užívání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, kterými je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu nás .

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro pohodlí a nebudou tyto Podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní za to, že informace poskytnuté na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoliv spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoli její části nebo obsahu).

Neodpovídáme vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně prostřednictvím internetových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.

Udělali jsme vše pro to, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo omezit prodej našich výrobků nebo Služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo cen produktů podléhají změnám kdykoliv bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv přerušit prodej jakéhokoliv produktu. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na těchto stránkách je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných Vámi splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACÍ A ÚČETNÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku, kterou u nás vytvoříte. Můžeme, podle našeho vlastního uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu, stejnou kreditní kartu a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme vás informovat tak, že se obrátíte na e-mailovou adresu a / nebo fakturační adresu / telefonní číslo poskytnuté v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které podle našeho vlastního uvážení jsou považovány za vystavené prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte, že poskytnete aktuální, kompletní a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu ani přístup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z Vašeho použití volitelných nástrojů třetích stran nebo souvisejících s tímto používáním.

Jakékoli použití volitelných nástrojů, které vám nabízíme, je výhradně na vaše vlastní riziko a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran.

Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby podléhají také těmto Podmínkám služby.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály či webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

Pokud na naši žádost zasíláte určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez požadavku od nás, odesíláte kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak, (souhrnně, „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Nebudeme mít žádnou povinnost
1) udržovat jakékoli připomínky důvěrně;
2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky;
3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určujeme na základě našeho vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nevhodné nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše připomínky neporušují žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak protiprávní, urážlivé nebo obscénní materiály, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy sami, nebo jinak klamat nás nebo třetí strany, pokud jde o původ připomínek. Zodpovídáte výhradně za jakékoli připomínky a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné komentáře, které jste odeslali vy nebo jakákoli třetí strana.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše poskytnutí osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich Zásad ochrany osobních údajů, klikněte zde.

ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE

Příležitostně mohou být na našich stránkách nebo ve službě informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisu produktů cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktu, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit příkazy, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na kterékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění nepřesné (a to i po odeslání objednávky) .

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádném souvisejícím webu by neměly být použity žádné konkrétní aktualizace ani datum aktualizace, aby bylo zřejmé, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů, které jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách, je zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah:

 • pro jakýkoli protiprávní účel;
 • požadovat od jiných, aby vykonávaly nebo se účastnily protiprávních jednání;
 • porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení;
 • porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví druhých;
 • obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, hanobit, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení;
 • předložit nepravdivé nebo zavádějící informace;
 • nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být používán jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provoz Služby nebo na jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet;
 • shromažďovat nebo sledovat osobní informace druhých;
 • na spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl, nebo scrape;
 • pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo
 • zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, že vaše užívání našich služeb bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo neschopnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly prostřednictvím služby poskytnuty, jsou (s výjimkou výslovně uvedených námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už expresních nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.

Společnost 3Dsimo s.r.o., naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, pobočky, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, náhradních nákladů nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), striktní odpovědnosti nebo jiné, vyplývající z vaše užívání jakékoli služby nebo produktů zakoupených pomocí této služby, nebo pro jakékoli jiné nároky související s jakýmkoli způsobem související s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že byly informovány o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodněním a ochranou 3Dsimo s.r.o. a našich mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností, partnerů…, kteří nejsou poškozeni žádným nárokem nebo žádostí, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou z důvodu porušení těchto Podmínek služby nebo z nich vyplývajících, nebo z dokumentů, které obsahují odkazem, nebo z porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby bude prohlášeno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nicméně vynutitelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná částka bude považována za oddělenou od těchto Podmínek. Toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto Smluvní podmínky jsou účinné, dokud a dokud nebudou ukončeny ani vám, ani nám. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tak, že nám oznámíte, že již nechcete využívat našich Služeb, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho vlastního úsudku neuspějete nebo se domníváte, že jste nedodrželi jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědni za všechny splatné částky včetně data ukončení; a/nebo vám proto může odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA

Neschopnost nás uplatnit nebo prosadit jakákoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Smluvní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou smlouvu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše užívání Služby, nahrazující jakékoli předchozí nebo současné smlouvy, komunikace a návrhy a to jak ústní, tak písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Smluvních podmínek nejsou chybou společnosti 3Dsimo s.r.o..

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejňováním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je na vás, abyste pravidelně kontrolovali naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služeb představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu support@3dsimo.com.